Slechts twee gezondheidsvragen bij het aanvragen van de verzekering

Sjoerd

Bij het aanvragen van een nieuwe verzekering stellen wij slechts twee gezondheidsvragen. Deze zijn: 

  1. Lijdt of leed u de afgelopen 5 jaar aan een aandoening? Denk hierbij niet alleen aan een ziekte, maar ook aan een syndroom, beperking of psychische ziekte.  
    Heeft u baarmoederhalskanker in stadium FIGO-stadium 1A1 of schildklierkanker in stadium T1N0M0, T2N0M0 of T3N0M0 en is dit langer dan drie jaar geleden? Dan hoeft u dit niet te vermelden. Bent u onzeker over het stadium van uw ziekte, neemt u dan contact op met uw (huis)arts. 
  2. Gebruikt u medicijnen? 

Als een vraag met ‘Ja’ wordt beantwoord, dan wordt uw aanvraag door een medisch adviseur behandeld.  Het is mogelijk dat u daarna nog aanvullende vragen ontvangt.