Stoppen met premie betalen of uw verzekering stopzetten?

Uw verzekering omzetten in een nieuwe verzekering? Of stoppen met premie betalen of uw verzekering stopzetten?

Evelien Van Der Ruit

Sluit u een uitvaartverzekering bij Ardanta? Dan kunt u in de toekomst de verzekering premievrij maken, omzetten in een nieuwe verzekering of afkopen*. Hier zijn altijd kosten aan verbonden. Leest u hieronder de actueel geldende kosten. Dit zijn kosten die eenmalig in rekening worden gebracht. 

*Let op: niet alle verzekeringen van Ardanta zijn af te kopen. Kijkt u hiervoor in de polisvoorwaarden die bij uw polis zijn meegestuurd.

Laat u adviseren
Laat u adviseren, voordat u uw verzekering premievrij maakt, afkoopt of omzet in een nieuwe verzekering. Hij of zij kan u helpen de juiste keuze te maken.

Heeft u een keuze gemaakt? Gaat u dan naar Mijn Ardanta of neemt u contact met ons op via het contactformulier

Wat wilt u? Wat betekent dit? Actueel geldende kosten. Deze kosten worden eenmalig in minder gebracht.
Premiebetaling stopzetten
(premievrij maken)
Bij alle verzekeringen van Ardanta kunt u de premiebetaling
stopzetten. Dit heet premievrij maken. Als u dit wilt, dan wordt
de verzekering omgezet in een premievrije polis die uitkeert
bij overlijden. Dit bedrag staat voor u gereserveerd. Leest u in de polisvoorwaarden hoe premievrij maken wordt berekend.

€ 40

(let op: naast dit eenmalige bedrag, worden er meer kosten in rekening gebracht. Welke kosten dit zijn, leest u in de polisvoorwaarden.) 

Verzekering stopzetten (afkoop) Is het volgens uw polisvoorwaarden mogelijk om uw verzekering
stop te zetten? (Afkopen). Dan bent u niet meer bij ons verzekerd. Leest u in de polisvoorwaarden of dit mogelijk is.
En zo ja, hoe afkoop wordt berekend.

Maximaal € 50
(dit is afhankelijk van de totale afkoopwaarde)

(let op: naast dit eenmalige bedrag, worden er meer kosten in rekening gebracht. Welke kosten dit zijn, leest u in de polisvoorwaarden.) 

Oude verzekering omzetten in een nieuwe verzekering (conversie) U heeft altijd de mogelijkheid om een oude verzekering om te zetten in een nieuwe verzekering. Dit is niet altijd gunstig voor iedere klant. U betaalt bijvoorbeeld naast de eenmalige kosten ook de meest recente distributiekosten. Laat u hierover adviseren.

€ 15

(Let op: U betaalt naast de eenmalige kosten ook de meest recente distributiekosten. Laat u adviseren wat in uw situatie het meest gunstig is.)