Klachtenregeling

Klachtenregeling

Zo proberen we uw ontevredenheid weg te nemen

Onze klantenservice medewerkers lossen het probleem graag voor u op. Komt u er samen toch niet uit? Dan kunt u natuurlijk een klacht indienen.

Zo meldt u een klacht

Via het klachtformulier meldt u uw klacht makkelijk online en komt die direct bij een klachtbehandelaar terecht. Ook kunt u uw klacht melden in het contact met onze klantenservice. Geef dan duidelijk aan dat het om een klacht gaat.

Stuurt u liever een brief? Vermeld daarin dan ook duidelijk dat het om een klacht gaat. Zet uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en contract- of polisnummer in de brief en stuur deze aan:
Ardanta Klachtenservice
Postbus 346
7500 AH ENSCHEDE

Wanneer krijgt u antwoord?

  • Een klachtbehandelaar neemt binnen 3 werkdagen contact met u op. Bij voorkeur telefonisch.
  • Binnen 10 werkdagen ontvangt u onze inhoudelijke reactie op uw klacht.
  • Soms hebben we meer tijd nodig om uw klacht te onderzoeken. Dan informeren we u hoeveel langer we nog nodig hebben.

Wilt u aanvullende informatie met ons delen?

Heeft u aanvullende informatie om uw klacht duidelijker te maken? Dan kunt u dat rechtstreeks aan uw klachtbehandelaar sturen na het eerste contact.

Niet tevreden met onze oplossing?

We vinden het belangrijk dat u het gevoel heeft dat we uw klacht goed hebben opgepakt. Bent u toch niet tevreden over de oplossing die we voorstellen? Dan kunt u uw klacht ook voorleggen aan een onafhankelijke partij. Uiteraard werken we volledig mee aan een oplossing via een externe klachteninstantie of rechter.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Bent u niet tevreden met ons definitieve standpunt of de oplossing? Dan kunt u uw klacht binnen drie maanden voorleggen aan het KiFiD.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG

De rechter

Wilt u geen gebruik maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden of heeft u een verzekering in het kader van beroep of bedrijf? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

Tuchtraad Financiële Dienstverlening

De Tuchtraad houdt toezicht op het gedrag van verzekeraars. Naar de Tuchtraad? In het algemeen kunt u niet zelf rechtstreeks bij de Tuchtraad klagen. Het KiFid zorgt voor de doorgeleiding van tuchtklachten naar de Tuchtraad. Meer over de Tuchtraad leest u hier.

Online een verzekering afgesloten?

Bent u klant en heeft u online een verzekering bij ons afgesloten? Dan kunt u met uw klacht ook terecht bij het ODR-platform. Dit platform is speciaal voor inwoners van de EU om een klacht in te dienen na aankoop van een product of dienst via het internet.