Klachtenregeling

Klachtenregeling

Wat als u niet tevreden bent?

We doen altijd ons best om u zo goed mogelijk te helpen, maar het kan gebeuren dat u een keer niet tevreden bent over onze service. Laat ons het weten. Vaak is één telefoontje met onze Klantenservice genoeg om uw ontevredenheid weg te nemen. Onze medewerkers helpen u graag het probleem op te lossen. Samen met u. Komt u er niet uit? Dan kunt u natuurlijk ook uw klacht indienen.

Wat verstaan wij onder een klacht?

Ardanta verstaat onder een klacht: elke melding met daarin het woord 'klacht'. Daarom vragen wij u om in uw bericht of telefoongesprek duidelijk het woord 'klacht' te gebruiken. Dit helpt ons om uw klacht op de juiste manier te behandelen. 

Een klacht indienen?

Uw klacht doorgeven

U kunt uiteraard ook een brief sturen aan:

Ardanta Klachtenservice
Postbus 346
7500 AH ENSCHEDE

Wij vragen u in de correspondentie duidelijk het woord klacht te gebruiken, dan kunnen wij het op de juiste manier behandelen.

Denkt u er ook aan om uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en contract-/polisnummer te vermelden.

Wanneer krijgt u antwoord?

U krijgt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging en de naam van de klachtenbehandelaar. Binnen tien werkdagen ontvangt u een antwoord op uw klacht. Lukt dit niet, dan informeren wij u daarover.

Als u niet tevreden bent over de oplossing?
Wij doen er alles aan uw klacht goed op te lossen. Blijft u ontevreden? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan een klachteninstantie of rechter. Hieronder leest u wat u kunt doen.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Bent u niet tevreden met ons definitieve standpunt of de oplossing? Dan kunt u uw klacht binnen drie maanden voorleggen aan het KiFiD.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG

De rechter

Wilt u geen gebruik maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden of heeft u een verzekering in het kader van beroep of bedrijf? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

Tuchtraad Financiële Dienstverlening

De Tuchtraad houdt toezicht op het gedrag van verzekeraars. Naar de Tuchtraad? In het algemeen kunt u niet zelf rechtstreeks bij de Tuchtraad klagen. Het KiFid zorgt voor de doorgeleiding van tuchtklachten naar de Tuchtraad. Meer over de Tuchtraad leest u hier.

Online een verzekering afgesloten?

Bent u klant en heeft u online een verzekering bij ons afgesloten? Dan kunt u met uw klacht ook terecht bij het ODR-platform. Dit platform is speciaal voor inwoners van de EU om een klacht in te dienen na aankoop van een product of dienst via het internet.