Uitkering

Ardanta keert uw uitvaartpolis óf rechtstreeks uit aan de nabestaanden óf rechtstreeks aan de uitvaartverzorger.

Dit is afhankelijk van de uitvaartpolis die u bij ons heeft afgesloten. Gaat u naar Uitvaartpolis uitkeren.

Uitkering

  • Wat moet ik doen om een polis uit te laten betalen?

    Een kapitaalpolis kunt u bij overlijden laten uitkeren door het formulier en de benodigde papieren aan te leveren. Welke papieren dit zijn vindt u ook op het formulier.

    Wilt u een naturaverzekering laten uitbetalen, dan ontvangen wij graag de akte van overlijden, een kopie van de polis en de factuur van de uitvaartkosten.

  • Als we alle documenten hebben ontvangen en er zijn geen onduidelijkheden, dan keren wij binnen 10 werkdagen uit. Als blijkt dat we meer moeten uitzoeken, dan kan het iets langer duren. We houden u hiervan op de hoogte.

  • Als u niet de echtgeno(o)t(e) bent en het bedrag niet op de ervenrekening wordt gestort? Dan moet bij bedragen boven de € €2.244 een verklaring van erfrecht worden opgestuurd. Dankzij de verklaring van erfrecht weten wij zeker dat u de begunstigde bent.

  • Als de uitkering hoger is dan € €2.244, dan moet een kopie van het legitimatiebewijs van de begunstigde worden opgestuurd.

  • Of de polis wordt uitgekeerd aan de nabestaande of aan de uitvaartverzorger is afhankelijk van de polis die is afgesloten. Dit kunt u terugvinden in de polisvoorwaarden. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen via telefoonnummer (053) 488 11 22. Dan zoeken we het voor u uit.