Direct regelen bij overlijden?

Direct regelen bij overlijden?


Sommige zaken moet u direct regelen als uw partner of dierbare is overleden. Zo heeft u een verklaring van overlijden nodig. Deze is op te vragen bij de huisarts. Ook is het nodig om te weten of de overledene een donorcodicil heeft. Op doodgaanendoorgaan vindt u de vier zaken die meteen moeten worden geregeld. 

Dit lijstje kunt u als praktisch geheugensteuntje gebruiken in de eerste uren na het overlijden.

Direct regelen bij overlijden?

  • Wat moet ik doen om een polis uit te laten betalen?

    Een kapitaalpolis kunt u bij overlijden laten uitkeren door het formulier en de benodigde papieren aan te leveren. Welke papieren dit zijn vindt u ook op het formulier.

    Wilt u een naturaverzekering laten uitbetalen, dan ontvangen wij graag de akte van overlijden, een kopie van de polis en de factuur van de uitvaartkosten.

  • Of de polis wordt uitgekeerd aan de nabestaande of aan de uitvaartverzorger is afhankelijk van de polis die is afgesloten. Dit kunt u terugvinden in de polisvoorwaarden. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen via telefoonnummer (053) 488 11 22. Dan zoeken we het voor u uit. 

  • Kijkt u in uw polisvoorwaarden of u vrije keuze van uitvaartverzorger heeft. U mag ons natuurlijk ook altijd bellen op telefoonnummer (053) 488 11 22. Dan kijken wij het voor u na.