Overlijden melden

Overlijden melden


Als uw partner of naaste is overleden, is het belangrijk dat u zijn of haar overlijden meldt. Dat kunt u doen bij het Meldpunt Uitvaartzorg van Ardanta:  (0800) 33 33 000  (dag en nacht bereikbaar).

U hoeft slechts dit meldpunt te bellen en een overlijden te melden. Ardanta regelt dan in overleg met u een uitvaartverzorger.

De uitvaartverzorger neemt vervolgens contact met u op en regelt de uitvaart. Natuurlijk houdt hij of zij rekening met al uw persoonlijke wensen. Om u te helpen bij het gesprek met de uitvaartverzorger heeft Ardanta een checklist  samengesteld, met hierin de 7 stappen die u moet nemen nadat iemand is overleden.

Overlijden melden vanuit buitenland
Als u het overlijden van uw partner of familielid vanuit het buitenland meldt, bel dan met: 
0031 53 4 34 34 34


Andere vragen?
Ook kunt u bij ons terecht voor allerlei praktische vragen rond overlijden. Als u vragen heeft over uw polis of twijfelt over wat er precies wordt vergoed? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Wij zijn op werkdagen te bereiken van 8.00 tot 17.30 uur via  (053) 488 11 22 . U kunt ook contact met ons opnemen via  het contactformulier.

Overlijden melden

 • Wat moet ik doen om een polis uit te laten betalen?

  Een kapitaalpolis kunt u bij overlijden laten uitkeren door het formulier en de benodigde papieren aan te leveren. Welke papieren dit zijn vindt u ook op het formulier.

  Wilt u een naturaverzekering laten uitbetalen, dan ontvangen wij graag de akte van overlijden, een kopie van de polis en de factuur van de uitvaartkosten.

 • Als we alle documenten hebben ontvangen en er zijn geen onduidelijkheden, dan keren wij binnen 10 werkdagen uit. Als blijkt dat we meer moeten uitzoeken, dan kan het iets langer duren. We houden u hiervan op de hoogte.

 • Sorry dat we nog premie hebben ingehouden. De premie storten we na 56 dagen automatisch terug. Of als er nog meer verzekerden zijn, dan verrekenen wij dit met de volgende premiebetaling. 

 • Als u niet de echtgeno(o)t(e) bent en het bedrag niet op de ervenrekening wordt gestort? Dan moet bij bedragen boven de € €2.244 een verklaring van erfrecht worden opgestuurd. Dankzij de verklaring van erfrecht weten wij zeker dat u de begunstigde bent.

 • Als de uitkering hoger is dan € €2.244, dan moet een kopie van het legitimatiebewijs van de begunstigde worden opgestuurd.

 • Ja dat kan. Elke dienst of levering vertegenwoordigt een bepaalde waarde. Wanneer u hier geen gebruik van maakt, kan deze waarde worden gebruikt voor zaken rond de uitvaart die niet verzekerd zijn binnen de polis. Hiervoor kunt u rekeningen naar ons toesturen.

 • Of de polis wordt uitgekeerd aan de nabestaande of aan de uitvaartverzorger is afhankelijk van de polis die is afgesloten. Dit kunt u terugvinden in de polisvoorwaarden. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen via telefoonnummer (053) 488 11 22. Dan zoeken we het voor u uit. 

 • Op Ardanta geeft Antwoord vindt u het antwoord op de vraag hoe u weet dat de uitkering goed terecht komt. Sjoerd, medewerker Ardanta, informeert u graag.

 • Kijkt u in uw polisvoorwaarden of u vrije keuze van uitvaartverzorger heeft. U mag ons natuurlijk ook altijd bellen op telefoonnummer (053) 488 11 22. Dan kijken wij het voor u na.

 • Goede vraag. Op Ardanta geeft Antwoord vertelt Guido Horst, directeur, in een video waarom Ardanta de uitvaart niet verzorgt.