Wat kunt u verwachten

Wat kunt u verwachten

U staat als klant centraal bij Ardanta. Uw uitvaartverzekering moet duidelijk voor u zijn. En u kunt altijd een goede service van ons verwachten. Wij zijn toegankelijk voor u en staan altijd open voor uw mening. U kunt van Ardanta verwachten:

  • dat wij u begrijpelijke verzekeringen aanbieden
  • dat wij u geschikte producten aanbieden
  • dat onze dienstverlening optimaal is
  • dat wij een getoetst kwaliteitssysteem hebben

Wij bieden u begrijpelijke verzekeringen

  • Communicatie: Onze brochures, brieven, polisvoorwaarden en website zijn in begrijpelijke taal geschreven. Op de verzekeringskaart leest u de belangrijkste kenmerken van de verzekering. Deze verzekeringskaart vindt u op deze site en deze voldoet aan de normen van het Verbond van Verzekeraars.
  • Wijzer in Geldzaken: Wij verwijzen u graag naar de site van Wijzer in Geldzaken. Wijzeringeldzaken.nl wijst u de weg naar betrouwbare informatie over uw financiële zaken. Op deze site vindt u ook informatie over uitvaartverzekeringen. Wijzeringeldzaken.nl is geen bank of commerciële organisatie maar een wegwijzer naar betrouwbare informatie. Het is een initiatief van ruim 40 partijen, waaronder Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Consumentenbond en Autoriteit Financiële Markten.
  • Medische acceptatie: Verzekeren is niets anders dan het overnemen van risico’s tegen een zo laag mogelijke premie. Om dat goed te doen, moet Ardanta natuurlijk wel weten hoe groot het risico is dat wij accepteren. Om te kunnen beoordelen of u een uitvaartverzekering kunt afsluiten, en zo ja onder welke voorwaarden, is het nodig dat u naast de gegevens op het aanvraagformulier ook medische gegevens verstrekt. De benodigde medische gegevens vult u in op de gezondheidsverklaring. Hier leest u het Medisch Acceptatieproces van Ardanta.

Het product is geschikt voor u

Ardanta houdt zich aan vaste richtlijnen als wij nieuwe verzekeringen ontwikkelen of bestaande verzekeringen veranderen. Deze richtlijnen bevatten onder meer een beschrijving:

  • van de toegevoegde waarde van het product
  • van de doelgroep voor wie het product geschikt is
  • of het product overeenstemt met de wetgeving

De dienstverlening is optimaal

Reactietermijnen per post of per mail
Onze reactietermijnen vindt u op Service & Contact. Hebben wij meer informatie nodig om uw vraag te beantwoorden of om de wijziging/aanvraag te behandelen? Dan gaan de reactietermijnen opnieuw in. De reactietermijn start op het moment dat wij de informatie ontvangen.

Wilt u weten hoe u bent verzekerd of een wijziging aan ons doorgeven? Dan adviseren wij u om dit via Mijn Ardanta te doen. Heeft u nog geen inlogcode? Vraagt u dan via Mijn Ardanta eenvoudig een inlogcode aan.

Klachtenbehandeling
Heeft u een klacht? Dan zoeken wij altijd naar een goede oplossing. Wij hebben heldere procedures voor onze klachtenbehandeling. Klachten nemen wij serieus en wij gaan er zorgvuldig mee om. Ardanta verstaat onder een klacht: elke melding waarin het woord klacht voorkomt. U kunt uw klacht indienen via ons klachtenformulier. Wilt u lezen hoe de klachtenprocedure gaat? Gaat u dan naar onze service & contactpagina. De klachtenrapportage geeft u zicht op het aantal klachten en de afhandelingstermijnen van het afgelopen jaar. 

Telefonische bereikbaarheid
Wij zijn van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.30 uur. Voor het melden van een overlijden zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar via telefoonnummer 0800 - 33 33 000.

Wij hebben een getoetst kwaliteitssysteem

Regelmatig klanttevredenheidsonderzoek vanuit Ardanta & De raad van doen van a.s.r.
We meten continu de tevredenheid van klanten. We sturen structureel digitale tevredenheidsonderzoeken naar groepen klanten. Ook toetsen we regelmatig brieven en vragen we regelmatig wat klanten van ons verwachten. Zo blijven we verbeteren. Heeft u ideeën over hoe wij ons kunnen verbeteren? Dan zijn deze van harte welkom. U kunt deze doorgeven via het contactformulier.

Daarnaast kunt u zich aanmelden voor De Raad van doen. Dat is het klantpanel van a.s.r., waar ook Ardanta en de merken Ditzo, Europeesche Verzekeringen,  Loyalis en natuurlijk Vitality gebruik van maken.

Kwaliteitsbeleid en kwaliteitsmanagement
Ardanta besteedt continu aandacht aan het verbeteren van haar kwaliteit in producten, dienstverlening en service. Dit proces is vastgelegd in een kwaliteitsbeleid en in een proces waarin wij onze producten toetsen.

Beleggingsbeleid 
Het beleggingsbeleid van Ardanta is uitbesteed aan de afdeling Financial Markets van ASR Nederland. Jaarlijks stellen wij het beleid samen met deze afdeling vast, waarna de actuele beleggingsportfolio periodiek aan het beleid wordt getoetst. De afdeling Financial Markets van ASR Nederland voert een duurzaam beleggingsbeleid dat voldoet aan de normen voor ‘Socially Responsible Investments’. De afdeling ASR Financial Markets heeft een kwaliteitskeurmerk (ISAE 3402 type II). Deze verklaring is een internationale standaard die aangeeft dat de afdeling Financial Markets zich bewust is van het risico dat zij loopt in haar werkzaamheden en dat zij deze efficiënt beheerst.
Wilt u meer weten over het beleggingsbeleid? Kijk dan in het document beleggingsbeleid a.s.r.

Fraudebeheersing 
Ook uitvaartverzekeraars hebben te maken met misleiding: bij de aanvraag voor een uitvaartverzekering worden zij bijvoorbeeld onjuist of onvolledig geïnformeerd; klanten geven niet de juiste oorzaak van overlijden op of een overlijden wordt verzonnen. Niet ontdekte misleiding heeft natuurlijk invloed op de prijs van een verzekering. U, als eerlijke klant betaalt teveel voor uw polis omdat oneerlijke klanten uitkeringen krijgen waar ze geen recht op hebben. Dit wil Ardanta niet en dus doen wij er veel aan om fraude te voorkomen. Leest u hier het volledige fraudebeleid.