Klachtenrapportage 2021

Bij Ardanta staat uw belang voorop. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze producten of dienstverlening. Uw klacht is in dat geval van harte welkom Het helpt ons continu verbeteren. Ardanta verstaat onder een klacht: elke melding met daarin het woord ‘klacht’. Daarom vragen wij u om in uw bericht of telefoongesprek duidelijk het woord ‘klacht’ te gebruiken. Dit helpt ons om uw klacht op de juiste manier te behandelen.

Aantal klachten per 10.000 verzekerden

Ontvangen

Afgehandeld

Gemiddelde doorlooptijd interne klachten

0,55

344

339

18,9 werkdagen

 

Afgehandelde klachten

Aantal geheel intern

%

Aantal KiFiD/Reclame Code Commissie

%

Totaal

320

94,4%

19

6,6%

 

Resultaat afgehandelde klachten

Aantal toegewezen klachten

%

Aantal afgewezen klachten*

%

Totaal

210

62%

129

38%

 

* Onder ‘afgewezen klachten’ rekenen wij ook klachten waarbij wij de klant of nabestaande tegemoet zijn gekomen. Er was volgens de polisvoorwaarden namelijk geen recht op een (extra) uitkering.

 • Hoe kan ik een compliment geven?

  Wat fijn dat u tevreden over ons bent. Ook complimenten zijn zeer leerzaam voor ons. We weten op deze manier wat onze klanten belangrijk vinden aan onze dienstverlening.

  U kunt uw compliment aan ons doorgeven via het contactformulier. Dank u wel.

 • Klachtenregeling

  Wat als u niet tevreden bent?

  We doen altijd ons best om u zo goed mogelijk te helpen, maar het kan gebeuren dat u een keer niet tevreden bent over onze service. Laat ons het weten. Vaak is één telefoontje met onze Klantenservice genoeg om uw ontevredenheid weg te nemen. Onze medewerkers helpen u graag het probleem op te lossen. Samen met u. Komt u er niet uit? Dan kunt u natuurlijk ook uw klacht indienen.

  Wat verstaan wij onder een klacht?

  Ardanta verstaat onder een klacht: elke melding met daarin het woord 'klacht'. Daarom vragen wij u om in uw bericht of telefoongesprek duidelijk het woord 'klacht' te gebruiken. Dit helpt ons om uw klacht op de juiste manier te behandelen.

  Een klacht indienen?

  Uw klacht doorgeven

  U kunt uiteraard ook een brief sturen aan:

  Ardanta Klachtenservice
  Postbus 346
  7500 AH ENSCHEDE

  Wij vragen u in de correspondentie duidelijk het woord klacht te gebruiken, dan kunnen wij het op de juiste manier behandelen.

  Denkt u er ook aan om uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en contract-/polisnummer te vermelden.

  Wanneer krijgt u antwoord?

  U krijgt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging en de naam van de klachtenbehandelaar. Binnen tien werkdagen ontvangt u een antwoord op uw klacht. Lukt dit niet, dan informeren wij u daarover.

  Als u niet tevreden bent over de oplossing?
  Wij doen er alles aan uw klacht goed op te lossen. Blijft u ontevreden? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan een klachteninstantie of rechter. Hieronder leest u wat u kunt doen.

  Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

  Als u niet tevreden bent met onze oplossing, dan kunt u uw klacht binnen 3 maanden na ons definitieve standpunt voorleggen aan het KiFiD.

  Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
  Postbus 93257
  2509 AG DEN HAAG

  Voor meer informatie www.kifid.nl

  Online een verzekering afgesloten?

  Bent u klant en heeft u online een verzekering bij ons afgesloten? Dan kunt u met uw klacht ook terecht bij het ODR-platform. Dit platform is speciaal voor inwoners van de EU om een klacht in te dienen na aankoop van een product of dienst via het internet.


  De rechter

  Wilt u geen gebruik maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

  Tuchtraad Financiële Dienstverlening

  De Tuchtraad houdt toezicht op het gedrag van verzekeraars. Naar de Tuchtraad? In het algemeen kunt u niet zelf rechtstreeks bij de Tuchtraad klagen. Het Kifid zorgt voor de doorgeleiding van tuchtklachten naar de Tuchtraad. Meer over de Tuchtraad leest u hier.