Fraudebestrijding

Ons fraudebeleid

Voor een goede relatie tussen Ardanta (a.s.r.) en haar klanten is vertrouwen de basis. We gaan er vanuit dat onze klanten de waarheid vertellen. Uit verschillende onderzoeken blijkt toch dat een kleine groep klanten misbruik maakt van dit vertrouwen. Zij plegen fraude. Uit dezelfde onderzoeken blijkt ook dat veruit de meeste klanten vinden dat we verzekeringsfraude hard moeten aanpakken. Dat is logisch. Want hoe meer fraude er wordt gepleegd, hoe hoger de premie. Dat willen wij graag voorkomen door bij claims en bij verzekeringsaanvragen te kijken of deze terecht en juist zijn.

We gaan na met wie wij zaken doen
Bij de aanvraag van een verzekering gaan wij na met wie wij zaken doen. We controleren altijd de identiteit van de aanvrager. Maar ook de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende van een verzekering. Dat doen wij opnieuw als wij een claim uitbetalen. Wij controleren ook of iemand op een sanctielijst staat. 

Wat verstaan wij onder fraude?
Bij a.s.r. zien we fraude als ‘het doelbewust benadelen van a.s.r. in het voordeel van de fraudeur of een derde persoon’. De fraudeur geeft dan een foute voorstelling van zaken om bijvoorbeeld een verzekering te kunnen sluiten of een (hogere) uitkering te krijgen dan waar hij recht op heeft. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 • Het niet eerlijk opgeven van (gezondheids)informatie aan Ardanta bij het aanvragen van een verzekering
 • Het niet eerlijk vertellen wat er is gebeurd
 • Het veranderen van bedragen op rekeningen
 • Meer declareren dan de daadwerkelijke (uitvaart) rekening

Voorkom misverstanden
Voorkom fouten en onduidelijkheden. Weet u bijvoorbeeld bij het invullen van een formulier niet goed wat wij bedoelen met een bepaalde vraag? Neem dan contact met ons op. Of met uw adviseur. Dit geldt ook wanneer u bijvoorbeeld niet goed weet op welke manier u moet handelen bij het aanvragen van een uitkering of wanneer u uw polis wilt afkopen. Of als u niet weet welke informatie u aan Ardanta moet verstrekken. Door even te bellen met uw adviseur of met ons voorkomen we samen misverstanden.

Coördinator fraudebeheersing
Wij zetten specialisten in die zich bezig houden met het voorkomen, opsporen en bestrijden van verzekeringsfraude. Bij a.s.r. werken coördinatoren fraudebeheersing die als (kandidaat)register coördinator zijn ingeschreven in het Register Coördinatoren Fraudebeheersing. Dit register valt onder de verantwoordelijkheid van het Verbond van Verzekeraars en wordt beheerd door het Nederlands Instituut voor Registerexperts (Nivre). Ardanta maakt gebruik van deze specialisten.

Hoe spoort Ardanta fraude op?
Wij gebruiken verschillende manieren om de waarheid te achterhalen en zo fraude op te sporen. Uiteraard houden wij ons aan hierbij aan de geldende wet- en regelgeving, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. Zo controleren wij op fraude:

 • We kunnen informatie (laten) verzamelen die van belang kan zijn voor het afsluiten van een verzekering, beoordelen van het recht op een uitkering of bepalen van de omvang van de uitkering.
 • We kunnen persoonsgegevens verzamelen en verwerken die op andere wijze en uit andere bronnen zijn verkregen dan van de betrokken persoon zelf. Bijvoorbeeld uit openbare bronnen zoals de registers van de Kamer van Koophandel en internet. Maar ook informatie verkregen van andere personen.
 • We maken gebruik van relevante informatie uit het waarschuwingssysteem voor financiële instellingen. We kunnen informatie uitwisselen met andere verzekeringsmaatschappijen.
 • We zetten voorspellende software in. Deze software maakt onderscheid tussen claims die direct worden goedgekeurd en claims die moeten worden onderzocht op eventuele fraude.

Wat doen we als er sprake is van (een vermoeden van) fraude?
Als we voldoende feiten hebben verzameld om te kunnen stellen dat er mogelijk sprake is van frauduleus handelen, brengen we de betrokken persoon hiervan op de hoogte. De betrokken persoon krijgt dan de gelegenheid aanvullende uitleg te verschaffen. Hierna bepalen we of we maatregelen treffen.

Welke maatregelen treffen we bij fraude?
Is er sprake van fraude? Dan nemen we maatregelen, zoals:

 • De uitkering niet vergoeden
 • De al uitbetaalde bedragen terugvorderen
 • Alle lopende verzekeringscontracten opzeggen
 • In de toekomst geen contracten meer met desbetreffende persoon aangaan. Deze uitsluiting kunnen wij uitbreiden tot alle merken en bedrijfsonderdelen van ASR Nederland N.V.
 • Desbetreffende persoonsgegevens opnemen in ons interne incidentenregister
 • Melden van deze persoonsgegevens aan de Stichting CIS Verzekeraars kennen ter voorkoming en bestrijding van fraude een Waarschuwingssysteem via stichting CIS. Persoonsgegevens worden door aangesloten verzekeraars in dit systeem opgenomen en geraadpleegd. Meer hier over staat vermeld in het Protocol Incidentenwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen. Kijk voor meer informatie op de website van Stichting CIS: stichtingcis.nl.
 • Melden van desbetreffende persoonsgegevens bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond van Verzekeraars
 • Aangifte bij de politie

Hoe informeren wij de fraudeur?
De fraudeur stellen we schriftelijk op de hoogte van de maatregelen die wij nemen.

Fraude melden?
Fraude of een vermoeden van fraude kunt u melden bij een van onze medewerkers of de coördinator fraudebeheersing. Dit kan door ons te bellen op ons centrale telefoonnummer (053) 4881122. Of door te mailen naar  risk.ardanta@asr.nl. Wij gaan zorgvuldig om met uw informatie. Meer daarover leest u in ons privacystatement.

Hoe kan ik u helpen?

 • Ik ben de polisvoorwaarden kwijt die bij mijn verzekering horen.

  Bent u de polisvoorwaarden kwijt die bij uw verzekering horen? Geeft u dit dan aan via het contactformulier.

 • Wilt u een uitvaartverzekering afsluiten? Dan is het verstandig om de volgende documenten te lezen. Ardanta heeft één type verzekering, De Ardanta Uitvaartverzekering. U heeft wel verschillende mogelijkheden binnen deze verzekering. U kunt bijvoorbeeld het geld laten uitkeren aan een begunstigde of aan de uitvaartverzorger. Ook kunt u kiezen hoe en of u de verzekering wilt verhogen. Laat u hierover adviseren door uw onafhankelijke verzekeringsadviseur of door ons.

  Polisvoorwaarden De Ardanta Uitvaartverzekering

  Verzekeringskaart De Ardanta Uitvaartverzekering

  Wilt u meer informatie over onze dienstverlening en de kosten? Gaat u dan naar de volgende pagina op onze site.