Ardanta werkt samen met vier goede doelen:

  • Unicef
  • Trees for all
  • Humanitas Twente
  • De Twentse Zorgcentra

Vier goede doelen die bij ons passen. Ardanta vindt het belangrijk dat mensen emotioneel en fysiek weerbaar zijn, zodat zij een bewuste keuze kunnen maken over hun eigen (financiële) leven. Daarnaast vinden we het belangrijk om hulp in Nederland te kunnen bieden. Dichtbij huis is hulp vaak ook hard nodig. En een bijkomend voordeel voor ons is dat we naast het geven van geld ook zelf kunnen helpen door te doen. Hieronder een korte toelichting over deze vier goede doelen.

Unicef Nederland
Team Up – voor kinderen op de vlucht

Kinderen die op de vlucht voor geweld en armoede naar Nederland zijn gekomen, hebben veel meegemaakt. In het land van herkomst en tijdens de reis naar Nederland zijn ze blootgesteld aan oorlog, geweld en andere stressvolle situaties. Helaas stopt de onzekerheid en spanning hier niet. In Nederland moeten kinderen vaak lang wachten in een azc. 

Deze periode verhuizen ze veelvuldig van het ene naar het andere azc en maken zij zich zorgen om hun ouders en achtergebleven familie en vrienden. Hierdoor kunnen ze bang en onzeker worden (of blijven). Veel kinderen hebben ’s nachts vaak nachtmerries, overdag zijn ze stil en teruggetrokken of juist agressief. Over het algemeen vinden ze het moeilijk om mensen te vertrouwen.

Om deze kinderen te steunen heeft UNICEF Nederland samen met War Child en Save the Children het project Team UP opgezet. Team Up biedt kinderen van 6 tot 18 jaar in de vluchtelingenopvang wekelijks recreatieve sport- en spelactiviteiten zodat zij leren hoe ze met hun gevoel moeten omgaan. Team UP brengt zo een stukje stabiliteit en structuur en versterkt de veerkracht van kinderen, zodat ze beter leren omgaan met stressfactoren zoals pesten, boosheid en angst en minder kans hebben op psychosociale problemen op de lange termijn.

Trees for All
1-2-Tree in Nederland en in de tropen

Jaarlijks verdwijnen er 15 miljard bomen. De hoeveelheid bomen op aarde is sinds het begin van de industriële revolutie gedaald met bijna 50%. En hoewel er wereldwijd steeds meer bosherstelprojecten zijn, wordt nu nog maar één derde deel van de gekapte bomen terug geplant. Zo verliest de wereld ieder jaar opnieuw 10 miljard bomen.

Trees for All is de enige stichting op het gebied van CO2-compensatie in Nederland en de enige die bomen kan planten, zowel in Nederland als in het buitenland:
  • Zij streven naar het creëren van bewustwording zodat iedereen, met elke persoonlijke actie, bijdraagt aan een groene aarde en het terugdringen van klimaatproblematiek.
  • Zij maken het voor iedereen mogelijk bij te dragen aan een duurzame wereld.
  • Zij begeleiden ondernemers en particulieren die bomen willen planten en/of duurzaam dan wel CO2 neutraal willen ondernemen/leven.
  • Zij investeren alleen in projecten die voldoen aan Triple M (mens, milieu, meerwaarde).

Ardanta doet mee met het 1-2-Tree project. Dat betekent dat voor elke boom die in Nederland wordt geplant, Trees for All ook een boom in een van hun bosprojecten in de tropen plant.

Humanitas
Projecten tegen eenzaamheid

 

Het kan iedereen overkomen: het gevoel dat het kringetje om je heen steeds kleiner wordt. Bij ouderen bijvoorbeeld, door een ziekte of na een ingrijpende gebeurtenis. Het vriendschappelijk huisbezoek is het langstlopende programma van Humanitas en is al jarenlang een succesvolle manier om mensen een steuntje in de rug te geven bij eenzaamheid.

Laagdrempelig, van mens tot mens. Gewoon een gezellige kop koffie, samen de deur uit, of ondersteuning om weer nieuwe contacten te leggen. In 2017 hielpen 9.559 vrijwilligers 22.8890 deelnemers bij het bouwen en onderhouden van een sociaal netwerk.

De Twentse Zorgcentra

De zorg en ondersteuning die De Twentse Zorgcentra biedt, heeft als doel om mensen met een (licht) verstandelijke beperking te ondersteunen in hun leven. Een belangrijk deel van de ruim 2000 cliënten heeft voortdurend (intensieve) zorg en ondersteuning nodig in de nabije omgeving. Extra werkzaamheden, zoals onderhoud van de tuin en schilderwerkzaamheden, blijven daardoor vaak liggen. 

De cliënten van De Twentse Zorgcentra wonen en/of werken op de beschermde en mooie terreinen van de LosserHof in Losser en ’t Bouwhuis in Enschede. Daarnaast biedt de organisatie ook meer kleinschaligere woon- en werkvoorzieningen aan in onder andere Almelo, Tubbergen en Nijverdal. De Twentse Zorgcentra biedt daarnaast ondersteuning in de thuissituatie, in het onderwijs, heeft een kinderdagcentrum en logeermogelijkheden.