Verzekering overdragen

  • Hoe kan ik mijn verzekering overdragen?

    Bent u verzekeringnemer en wilt u een verzekering overdragen aan bijvoorbeeld uw kind of aan uw ex-partner? Dan is dat mogelijk. Gaat u naar het overdrachtsformulier