Verzekering afkopen

 • Kan ik mijn verzekering afkopen?

  In uw polisvoorwaarden staat of u uw verzekering wel of niet kunt afkopen. Bedenk voordat u uw verzekering wilt afkopen, of dit wel echt de beste oplossing is. Nu en in de toekomst. Graag kijken we met u mee naar de beste oplossing. En dat is niet altijd het afkopen van de uitvaartverzekering.

  Wanneer u gaat emigreren, kunt u uw uitvaartverzekering altijd afkopen. Hiervoor moet u wel een kopie van de inschrijving in uw nieuwe woonplaats sturen. Plus een uitschrijving uit uw oude woonplaats. Als wij die stukken hebben ontvangen, dan wordt de verzekering afgekocht. Overigens hoeft u bij emigratie de verzekering niet per se af te kopen, u kunt hem ook laten doorlopen.

  Wilt u informatie? Neemt u dan contact met ons op. Wij zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur via telefoonnummer (053) 488 11 22 te bereiken.

 • Staat er in uw polis dat uw uitvaartverzekering afkoopbaar is? Dan bepaalt Ardanta de afkoopwaarde.

  Hoe wordt de afkoopwaarde bepaald? 
  We kijken daarbij naar de premie die u heeft betaald.

  Hoe is de premie voor uw uitvaartverzekering opgebouwd?

  • Om de uitkering te kunnen doen belegt Ardanta, net als andere verzekeraars, een deel van uw premie. Dit deel van de premie, ook wel 'spaarpremie' genoemd, reserveert Ardanta voor het doen van een uitkering van het verzekerd bedrag bij uw overlijden.
  • Een ander deel van de premie is bestemd voor het doen van de vastgestelde uitkering als u overlijdt vóór de datum van de laatste premiebetaling. Ardanta loopt namelijk het risico dat u komt te overlijden vóórdat u alle premies voor uw uitvaartverzekering heeft betaald. Dit deel van de premie wordt ook wel 'risicopremie' genoemd.
  • De rest van de premie is een vergoeding voor de kosten die Ardanta maakt gedurende de looptijd van uw verzekering. Ardanta maakt kosten bij het afsluiten, beheren en uitkeren van uw uitvaartverzekering.

  Wat zijn voor u de gevolgen van afkopen?
  U heeft uw uitvaartverzekering bij Ardanta afgesloten met een financieel doel, namelijk het betalen van de kosten van uw uitvaart. Koopt u uw uitvaartverzekering vóór de datum van de laatste premiebetaling af, dan stopt uw verzekering en wordt er bij overlijden niets uitgekeerd. U betaalt hierna geen premie meer en u bent dan niet meer verzekerd bij Ardanta. Ardanta berekent of uw verzekering een afkoopwaarde heeft en wat deze afkoopwaarde is.

  Heeft u vragen hierover? Stelt u deze dan via ons contactformulier. Dan helpen we u graag verder.

 • In Mijn Ardanta kunt u altijd zien of uw verzekering afkoopbaar is. Of neem contact met ons op. Is uw verzekering afkoopbaar? Houdt u er dan rekening mee dat dit niet altijd gunstig voor u is. Soms is het voor u gunstiger om de verzekering premievrij te maken. We adviseren u hier graag in. Neemt u contact met ons op via telefoonnummer (053) 488 11 22.

 • Sluit u een uitvaartverzekering bij Ardanta? Dan kunt u in de toekomst de verzekering premievrij maken, omzetten in een nieuwe verzekering of afkopen*. Hier zijn altijd kosten aan verbonden. Leest u op onze site de actueel geldende kosten. Dit zijn kosten die eenmalig in rekening worden gebracht.

  *Let op: niet alle verzekeringen van Ardanta zijn af te kopen. Kijkt u hiervoor in de polisvoorwaarden die bij uw polis zijn meegestuurd.

  Laat u adviseren
  Laat u adviseren, voordat u uw verzekering premievrij maakt, afkoopt of omzet in een nieuwe verzekering. Hij of zij kan u helpen de juiste keuze te maken.

  Heeft u een keuze gemaakt? Gaat u dan naar Mijn Ardanta of neemt u contact met ons op via het contactformulier.