• Ik ga scheiden. Hoe kan ik regelen dat de verzekering wordt overgedragen?

    Bent u gescheiden of gaat u scheiden? Dan kunt u de polis overdragen aan uw ex-partner. Gaat u naar het overdrachtsformulier.