Wat is resomeren?

Evelien Greven

Nog even en in Nederland gaat de nieuwe Uitvaartwet van kracht. Vanaf dat moment kunnen we voor ons afscheid kiezen uit drie opties: begraven, cremeren of resomeren. Resomeren is een nieuwe manier van lijkbezorging waar veel vragen over zijn. We beantwoorden ze graag voor u.

Wat is resomeren?

Resomeren wordt ook wel alkalische hydrolyse, aquameren, biocrematie of watercrematie genoemd. Het is een techniek waarbij een lichaam wordt opgelost in water met een alkalische vloeistof die onder hoge druk en temperatuur wordt gezet.

De locatie waar dit gebeurt, noemen we een resomatorium. Straks zijn er dus drie locaties voor lichaamsbezorging: een begraafplaats, een crematorium en een resomatorium waar overledenen worden geresomeerd. Een resomatorium kunt u het beste vergelijken met een crematorium. Vrijwel alle faciliteiten zijn er hetzelfde, behalve de techniek voor de lichaamsbezorging. 

Is de uitvaart bij resomeren anders dan bij begraven of cremeren?

De uitvaart verloopt hetzelfde als bij een begrafenis of een crematie. De overledene ligt opgebaard in een kist of op een opbaarplank. Na afloop van de dienst wordt de overledene gehuld in een doek gemaakt van afbreekbaar materiaal, overgebracht naar de resomeermachine.

Hoe is resomeren ontstaan?

De Britse onderneming Resomation Limited heeft de term ‘resomeren’ bedacht en heeft het patent in bezit. Resomeren stamt af van het Griekse woord ‘resoma’ dat ‘hergeboorte van het lichaam’ betekent. Ofwel, het lichaam omzetten in de organische bouwstenen waarmee het is ontworpen en teruggeven aan de natuur.

Het proces zelf is niet heel nieuw. In de Verenigde Staten werd de methode al voor 1900 toegepast om dode boerderijdieren op te ruimen. Later werd resomeren ook ingezet op runderen met gekkekoeienziekte en op kadavers van dieren die voor dierproeven waren gebruikt. Inmiddels is het in delen van de VS en Canada toegestaan om ook mensen te resomeren. De verwachting is dat Nederland snel gaat volgen.

Is resomeren in Nederland mogelijk?

In mei 2020 bracht de Gezondheidsraad een positief advies uit over resomeren. In een kabinetsreactie kondigde Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan dat zij deze techniek wilde gaan toestaan. De aanvulling op de Wet op de lijkbezorging is nog niet doorgevoerd. Dit gaat waarschijnlijk in of na 2024 gebeuren. In afwachting van de vernieuwde Uitvaartwet is in uitvaartcentrum Nieuw Eykenduynen in Den Haag de eerste resomator van Nederland geplaatst. Inmiddels zijn er meerdere initiatieven in het land om uitvaartlocaties geschikt te maken om als resomatorium te kunnen functioneren.

Wat gebeurt er tijdens het resomeren met het lichaam?                  

Bij resomeren wordt het lichaam drie tot vier uur ondergedompeld in water met een alkalische vloeistof. Sensoren wegen het lichaam om te bepalen hoeveel alkali en water er nodig is. Als alkali wordt meestal kaliumhydroxide gebruikt. De cilinder wordt onder hoge druk gezet en de vloeistoffen worden gemixt. Deze reageren op elkaar waarbij de temperatuur oploopt tussen de 100 en 180 graden. Het lichaam ontbindt en de organische stoffen worden opgenomen in de vloeistof. Deze vloeistof is steriel dus kan net zoals kraanwater worden weggespoeld. Het heeft geen schadelijke gevolgen voor het milieu. De beenderen blijven over, worden tot wit poeder vermalen en kunnen in een urn aan de nabestaanden worden overgedragen.

Is resomeren duurzaam?

Resomeren is duurzamer dan begraven en cremeren. Er is minder energie voor nodig en er is minder uitstoot. De Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu, die bekend stond als een groot klimaatbeschermer, heeft zich om die reden na zijn dood laten resomeren. Volgens Resomation Limited wordt het energieverbruik met 80 procent gereduceerd en de uitstoot van broeikasgassen met 35 procent. Bij onderzoeksbureau TNO kwam resomeren als milieuvriendelijkste uitvaarttechniek uit de test.

Wat kost resomeren?

Over de kosten van resomeren valt nog niet zoveel te vertellen. Experts verwachten dat de prijs vergelijkbaar is met een crematie omdat  beide processen op elkaar lijken. Daarnaast is de prijs, net zoals bij begraven en cremeren, afhankelijk van uw overige uitvaartwensen en van de kosten van een uitvaart in uw gemeente.

Wat zijn de voordelen van resomeren?

Volgens de Gezondheidsraad voldoet resomeren aan de drie belangrijkste criteria, namelijk: veiligheid, waardigheid en duurzaamheid. Daarnaast heeft resomeren de volgende voordelen: 

  • Het is duurzamer dan begraven of cremeren
  • Er is geen gas nodig
  • Metalen kunnen hergebruikt worden (zoals een kunstheup)
  • De kist wordt niet geresomeerd en kan dus hergebruikt worden
  • Er is geen sprake van een jarenlang afbraakproces en het legt geen beslag op de ruimte, zoals bij begraven.

Wordt resomeren vergoed door de uitvaartverzekeraar?

Begraven, cremeren, resomeren, u kunt natuurlijk kiezen wat u wilt. Hoeveel uw verzekeraar vergoed, hangt af van uw polis. Bij de Ardanta Uitvaartverzekering kunnen uw nabestaanden zelf kiezen hoe ze het uitgekeerde bedrag besteden.

Heeft u een bestaande natura dienstenpolis, dan kunnen wij de vergoeding uit die polis beschikbaar stellen voor resomeren. Omdat we de kosten van resomeren nog niet kennen, weten we nog niet of het bedrag uit de polis voldoende is om de kosten mee te betalen.

Wij helpen u graag

Wilt u geresomeerd worden? Of heeft u juist een andere voorkeur? Maak uw wensen kenbaar aan uw nabestaanden. Via ons Wensenboek bijvoorbeeld. Vraag het Wensenboek gratis aan

Heeft u aan de hand van dit artikel nog vragen over resomeren, of over uw uitvaartverzekering? Een adviseur staat voor u klaar. Neem contact op met uw onafhankelijk verzekeringsadviseur, of maak online een afspraak met een van onze klantadviseurs.