Rituelen, repatriëring en verzekeren. Alles over een Islamitische uitvaart

Hedwig

We krijgen veel vragen over islamitische uitvaarten. Ook een uitvaartverzekering van Ardanta kan de kosten dekken voor uw islamitische uitvaart. We zetten de feiten voor u op een rij.

Volgens de rituelen van de islam, wordt de overledene zo snel mogelijk begraven. Van cremeren is in de islam geen sprake. Voor moslims is het belangrijk dat zij begraven worden in het land van herkomst en het liefst binnen 24 uur van overlijden.

In Nederland geldt over het algemeen dat de overledene niet eerder dan 36 uur na het overlijden, begraven of gecremeerd mag worden. Dit heeft te maken met allerlei eisen waaraan voldaan moet worden, voordat een uitvaart kan plaatsvinden. Dat staat in de wet op de lijkbezorging.

Als er iemand overleden is en deze binnen 24 uur terug naar het land van herkomst gebracht moet worden, brengt dit wat geregel met zich mee. Voor islamieten zijn er stichtingen, bijvoorbeeld Diyanet die nabestaanden hierbij helpen. U kunt ook zelf een ontheffing aanvragen bij de gemeente.


Repatriëring: begraven worden in het buitenland
Voor veel moslims is het belangrijk dat zij binnen 24 uur begraven worden in het land van herkomst. Een overleden moslim wordt dan teruggebracht naar het vaderland om daar begraven te worden in de streek van herkomst. Dit geldt in de meeste gevallen voor de oudere moslimgeneratie in Nederland. Tegenwoordig zien we dat jongere moslims liever in Nederland begraven worden, omdat zij hier geboren zijn.

Voor de repatriëring is een internationale akte van overlijden nodig. Deze moet u aanvragen in de gemeente waar de persoon overleden is. Met deze akte kunt u verlof tot begraven bij de gemeente opvragen. Zodra de burgemeester dit verlof heeft ondertekend, vervalt de verplichting om 36 uur te wachten voordat de overledene begraven mag worden.

Niet alleen islamieten willen begraven worden in het buitenland. De redenen voor repatriëring liggen ver uit elkaar.

 

Het ritueel van een islamitische uitvaart

Ritueel wassen
De rituele wassing is een taak voor de familie en mede gelovigen. Het wassen van het lichaam is voor islamieten erg belangrijk, omdat volgens de Koran al het gestorvene onrein is. Het ritueel wassen gaat als volgt:

1. Mannen worden gewassen door mannen en vrouwen worden gewassen door vrouwen.
2. De mond van de overledene wordt gesloten.
3. Bij het wassen wordt soms gebruik gemaakt van lotusblad, zepen en parfums. Deze producten mogen geen alcohol bevatten.
5. Na de wassing wordt de overledene in een of meerdere doeken gewikkeld.

Wanneer het lichaam na de wassing naar de moskee wordt overgebracht, volgt het dodengebed. Dit gebed is open voor de hele gemeenschap. Het dodengebed wordt meestal verricht door een imam of door een van de zonen van de overledene.


De islamitische uitvaart
Eeuwige grafrust is voor islamieten erg belangrijk. Daarom kiezen vooral ouderen van de eerste generatie er vaak voor om begraven te worden in de streek waar zij vandaan komen.

De kist wordt vaak bedekt met een kleed met daarop de tekst “Allah”. De kist wordt door de mannen in stilte naar het graf gedragen. De dragers wisselen regelmatig, want voor moslims is het dragen van de kist een goede daad.

Periode van rouw
De rouwperiode duurt drie dagen. In de islam hoor je niet te lang stil te staan bij het verlies. Rouwen is toegestaan, maar hardop huilen en emoties tonen zijn niet gebruikelijk.

Op de 40e dag na het overlijden, wordt er een bijeenkomst georganiseerd in het huis van de overledene of van de naaste familie. Er wordt uit de koran voorgelezen en er wordt samen gebeden voor de zielenrust van de overledene.

Een jaar na het overlijden is er opnieuw een bijeenkomst. Namens de overledene wordt door de familie bij wijze van gift eten uitgedeeld.

Is de Ardanta UItvaartverzekering geschikt voor een islamitische uitvaart?
U kunt een islamitische uitvaart heel goed verzekeren bij Ardanta. U kunt uw uitvaart laten verzorgen door een uitvaartverzorger die gespecialiseerd is in islamitische uitvaarten. Wij kunnen u helpen bij het kiezen van een uitvaartverzorger.

Wij staan voor u klaar
Heeft u vragen over een verzekering? Een adviseur staat voor u klaar. Neem contact op met uw onafhankelijk verzekeringsadviseur of plan online een afspraak in bij ons.